Wat is OnlinePsyhulp?

OnlinePsyHulp-jongeren is één van de verschillende websites van OnlinePsyHulp, waarmee we reeds meer dan 15 jaar online hulp aanbieden. Onze hulpverleners maken deel uit van een online team.

OnlinePsyHulp is een initiatief van CGG Kempen, Integra en De Pont. OPH is erkend en wordt gesubsidiëerd door de Vlaamse overheid.

Onze visie

De stap zetten naar de hulpverlening is niet altijd gemakkelijk. Zo zien we dat heel wat jongeren in Vlaanderen psychische problemen ervaren en maar liefst 70% van hen niet de gepaste hulp krijgt (Zorgnet Icuro, 2021). Met OnlinePsyHulp willen we er mee voor zorgen dat alle jongeren de hulp vinden en krijgen die ze nodig hebben, door de drempel zo laag mogelijk te maken.

Onze missie

Onze missie is betrouwbare info en online hulp aan te bieden voor psychische klachten voor jongeren tussen 16 en 23 jaar. Helemaal gratis en anoniem (als je dat wil). Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat 70% van jongeren in Vlaanderen die psychische klachten ervaren nog steeds niet de juiste hulp vinden (Zorgnet Icuro, 2021).

Wij willen voor hen die het nodig hebben een veilige plek bieden om samen de eerste stappen te zetten in het aanpakken van hun moeilijkheden. Indien ons eigen aanbod onvoldoende aansluit bij de hulpvraag, dan zoeken we samen verder naar hulp die beter past.