Persbericht

ONLINEPSYHULP VOOR JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN

OnlinePsyHulp-jongeren brengt hoop en hulp voor jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar met psychische moeilijkheden, die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zegt hierover:
“Het mentaal welzijn van jongeren staat onder druk. Daarom heb ik dit initiatief van OnlinePsyHulp mogelijk gemaakt, een kosteloos online hulpaanbod voor jongeren en jongvolwassenen. Tijdens corona is gebleken dat investeren in een digitaal aanbod cruciaal is om bepaalde doelgroepen toegankelijke hulp te bieden. Dit past volledig binnen de leefwereld van jongeren. Bovendien geloof ik in de kracht van technologie en bereikbaarheid, en dit programma is een voorbeeld van hoe we online tools kunnen inzetten om de mentale gezondheid van onze jongeren te ondersteunen.”

Dit online hulpaanbod is ontworpen om ondersteuning te bieden bij een breed scala aan psychische klachten, variërend van angst en sombere gevoelens tot het omgaan met diverse emotionele uitdagingen. Hierbij kan ook ingespeeld worden op specifieke thema’s zoals eenzaamheid, identiteit, relationele problemen, zelfbeschadiging, trauma, eetproblemen, gamen en middelengebruik.

OnlinePsyHulp-jongeren biedt daarvoor een veilige en toegankelijke omgeving waarin jongeren en jongvolwassenen zich kunnen uiten en op weg geholpen worden naar herstel. Dit gebeurt via gepersonaliseerde begeleiding en psycho-educatieve hulpmiddelen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.

De hulpverleners zijn deskundige professionals, gespecialiseerd in online begeleidingen van jongeren. Hun benadering is empathisch, begripvol en wetenschappelijk onderbouwd.

Om de drempel zo laag mogelijk te maken is het online aanbod kosteloos, wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd en kunnen deelnemers zelfs anoniem blijven als ze dit wensen. Zijn er twijfels bij potentiële deelnemers of deze hulpvorm wel geschikt is voor hen, dan wordt de mogelijkheid geboden van enkele vrijblijvende gesprekken via chat vooraleer ze zich engageren.

Er is ook voorzien in hulp bij doorverwijzing indien aangewezen. Met deze werkwijze wil dit hulpaanbod immers geen eiland zijn, maar ook een brugfunctie vormen naar andere vormen van (verdergezette) hulp.

OnlinePsyHulp-jongeren wordt gefinancierd en ondersteund door de Vlaamse overheid.

Toegang is mogelijk via www.onlinepsyhulp-jongeren.be.

Vlaanderen is zorgzaam samenleven