Disclaimer

De website Onlinepsyhulp-jongeren werd met de grootst mogelijk zorg samengesteld, gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en op informatie / ervaringen van de websitegebruikers. Toch blijft het mogelijk dat sommige informatie ondertussen verouderd is of dat er ongewild fouten in de website geslopen zijn. Daarom kan Onlinepsyhulp-jongeren niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites die geselecteerd werden op betrouwbaarheid en relevantie van de geboden informatie. Onlinepsyhulp-jongeren kan echter op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Het informatiegedeelte, de zelftest, zelfhulp en het online begeleidingsprogramma zijn bedoeld als ondersteuning. Zij kunnen in geen geval het contact met een professionele hulpverlener vervangen. Richt u indien nodig tot uw huisarts of hulpverlener.

Informatie van websitegebruikers en deelnemers aan de programma's wordt altijd vertrouwelijk behandeld en wordt in geen geval gedeeld met derden. Voor onderzoeksdoeleinden kunnen gegevens van gebruikers op groepsniveau verzameld worden, maar deze gegevens zijn nooit te herleiden tot een bepaald persoon.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Onlinepsyhulp-jongeren.