Loading...

Online psychische hulp voor jongeren 16-23 jaar

Welkom

In de loop van 2023 biedt OnlinePsyHulp hier een rechtstreeks toegankelijk aanbod voor jongeren (16-23 jaar) die het mentaal moeilijk hebben en een opstap naar hulp kunnen gebruiken. Met dit aanbod willen we jongeren en hun omgeving ondersteunen in het zetten van hun eerste stappen richting gepaste hulpverlening.

Wat te verwachten?

Info & zelftests

Publieke informatie (en zelftests) over verschillende thema’s, waarbij ook de weg naar gepaste hulp vermeld wordt.

Welke thema's?

 • stress en angst
 • somberheid en depressie
 • zelfverwonding en suïcide
 • eetproblemen
 • middelengebruik
 • rouw en verlies
 • ...

Zelfhulpmodules

Modules met oefeningen rond bepaalde thema’s die jongeren zelf belangrijk vinden. Gratis, anoniem en op eigen tempo en voorkeur te doorlopen.

Wat houdt dit concreet in?

 • screening en advies
 • persoonlijk account
 • modules met oefeningen
 • handige tools, zoals een stemmingsmeter, persoonlijke toolbox, privédagboek, ...

Online begeleiding

Een online begeleiding waarin jongeren, gratis en anoniem een traject op maat kunnen volgen. Ondersteund door een professionele hulpverlener.

Wat houdt dit concreet in?

 • screening en advies
 • persoonlijk account
 • intensief begeleidingstraject
 • regelmatige chatgesprekken
 • inbreng door de omgeving (indien gewenst)
 • handige tools

Over onlinePsyhulp

Onze visie en aanpak

Feature Image

In co-creatie met hulpverleners én jongeren voor het creëren van een gedragen en bruikbaar platform.

Feature Image

Complementair aan reeds bestaande initiatieven door te voorzien in een laagdrempelige opstap naar hulp.

Feature Image

In verbinding met andere GGZ organisaties en hulpverleners om continue zorg mogelijk te maken.

www.onlinepsyhulp.be

Voor professionelen

In de toekomst kunnen ook externe organisaties en hulpverleners aan de slag met dit platform.

Na het volgen van een vorming zullen hulpverleners via een persoonlijk account toegang krijgen tot een ruim pakket aan oefeningen en handige tools om online of blended aan de slag te gaan met cliënten van 16-23 jaar.

Naast vormingen, zullen ook intervisie- en supervisiemomenten voorzien worden om hulpverleners optimaal te begeleiden in het gebruik van ons platform.

Join us

Professionelen

Wil jij als professional graag betrokken zijn bij dit project? Vul hieronder in waar jij ons bij kan ondersteunen en hoe je graag met ons zou samenwerken.

Blijf jij graag op de hoogte?
Vul dan hieronder je mailadres in en ontvang informatie over de nieuwste ontwikkelingen.

Jongeren

Ben jij tussen de 16 en 23 jaar, heb jij ervaring met mentale moeilijkheden of de doelgroep en wil jij je steentje bijdragen aan dit project?

Wij zijn nog op zoek naar jongeren die hun eigen ervaringen willen delen en/of zich willen inzetten om dit nieuw platform mee vorm te geven. Wil jij iets kunnen betekenen voor je leeftijdsgenoten? Je kan het ons hieronder laten weten.

Contactformulier